Bestuur schort definitief besluit op en neemt tijd voor verkenning alternatieve scenario’s sluiting Dominicus College

17/12/2021 - Er zijn de afgelopen periode veel gesprekken gevoerd over het voorgenomen besluit tot sluiting van de school. Het lukt echter niet om voor de kerstvakantie de door velen gewenste duidelijkheid te verschaffen, zonder afbreuk te doen aan zorgvuldigheid. Die zorgvuldigheid is in ieders belang.

Het bestuur schort daarom het nemen van het definitieve besluit circa 3 maanden op om meer tijd te creëren om met betrokkenen alternatieve scenario’s te verkennen of onderzoeken. Dit betekent vooralsnog niet dat het voorgenomen besluit wordt ingetrokken. Het bestuur is op zoek naar iemand die vanuit het College van Bestuur vrijgemaakt kan worden voor het verder oppakken van dit proces. Zodra hier meer over bekend is, volgt nadere informatie.

Meer nieuws