Gedragscode / integriteitscode

Binnen @voCampus hechten we aan een veilig schoolklimaat. Veilig voor medewerkers, leerlingen en ouders. Daarom hebben we een gedrags- en integriteitscode opgesteld. De gedragscode biedt kaders en handvatten van hoe we met elkaar om willen gaan. Het is geen blauwdruk van wel of niet passend gedrag.

Download de gedragscode
Download de integriteitscode