Pontem College

Internationale Schakelklas

Het Pontem College biedt een veilige leeromgeving waarin anderstalige leerlingen tussen 12-18 jaar zich kunnen ontwikkelen tot zelfbewuste en respectvolle burgers, die volledig kunnen deelnemen aan de Nederlandse samenleving. Het Latijnse woord ‘pontem’, verwijst naar brug: de school wil nieuwkomers een brug bieden naar het reguliere onderwijs en de Nederlandse samenleving. Deze brug is gebouwd op de pijlers kennis, houding en vaardigheden. In 2022 heeft Pontem College 63 nationaliteiten in huis.

Op de foto: In de school hangt een mooie wereldkaart aan de muur. De leerlingen zoeken hun land van herkomst en meten de afstand naar de plek waar ze nu zijn. Ze plakken post-its en vertellen elkaar over hun reis. Op deze school komt de wereld samen!

Bezoek de website van het Pontem College