Samen binnen bereik

Voor het beste onderwijs voor onze leerlingen werken we samen. Met onze scholen, met het het bedrijfsleven, met universiteiten, met jeugdzorg en andere maatschappelijke partners. Als partner, als initiatiefnemer of als werkgever. Samen brengen we kansen binnen bereik. Voor de toekomst van onze leerlingen, medewerkers en de regio. 
De mooiste voorbeelden hiervan vind je hier!

Handig, zo'n kluspaleis op de campus

Bij ons leer je levensecht. We werken samen met bedrijven en organisaties, waar je al jong de praktijk afkijkt van de allerbesten. We gaan op zoek naar de antwoorden op vragen die de maatschappij je morgen stelt – bijvoorbeeld over politiek, voeding of technologie. En we halen de praktijk naar binnen. Op onze campus vind je bijvoorbeeld een levensechte kapsalon, een levensecht restaurant en een levensecht huis – waarop je in het programma Sterk Techniek echte zonnepanelen en stopcontacten installeert. Vertel, hoe levensecht wil jij ‘t hebben?

De praktijk binnen je bereik: je hoort er alles over op onze podcast.

Beluister de podcast op Spotify

levensecht leren

Gezamenlijk cultuurbeleid op onze scholen

Hip Hop optreden

Kunst & cultuureducatie draagt bij aan de persoonsvorming van onze leerlingen en speelt een belangrijke rol in burgerschapsvorming. Vanuit deze visie streeft @voCampus naar meer bewustzijn en verdere professionalisering van het kunst & cultuuronderwijs op de scholen.
Dit krijgt vorm in het gezamenlijk opleiden van cultuurcoördinatoren op een groot aantal scholen, in de organisatie van netwerkdagen op het gebied van CKV en andere kunstvakken (i.s.m. Lindenberg Cultuurhuis en Cultuur Oost), in het ontwikkelen van gezamenlijk cultuurbeleid, en in kenniskringen waarin ervaringen, expertise en faciliteiten van scholen én partners in de regio met elkaar verbonden worden. Zo benutten we niet alleen elk talent, maar geven we ook elk talent een podium!

samenwerking tussen onze scholen

Remmen los voor alle kinderen!

Op onze campus met veertien scholen bieden wij elk kind gelijke kansen. En je zou kunnen zeggen: juist door ze ongelijk te behandelen. Zo hebben we alle faciliteiten in huis voor leerlingen met een fysieke beperking, zodat ze bij ons gewoon havo en vwo volgen. Kinderen die nog maar kort in ons land zijn geven we niet alleen taalles, maar ook beroepsoriëntatie en – bijvoorbeeld – fietsles. We plooien ons aanbod zo, dat elk kind zich thuis voelt en alle ruimte krijgt zich krachtig te ontwikkelen.

Gelijke kansen voor iedereen: je hoort er alles over op onze podcast.

Beluister de podcast op Spotify

eerlijke kansen

Bovenschools keuzevakkenaanbod

Stap voor stap maken wij ons kleurrijke onderwijs toegankelijk voor álle leerlingen van @voCampus. Zo realiseren vier van onze scholen een gezamenlijk bovenschools keuzevakkenaanbod voor hun havo- en vwo-leerlingen, bestaande uit informatica, maatschappijwetenschappen en filosofie. Vmbo-leerlingen van @voCampus kunnen deelnemen aan twee bovenschoolse keuzevakken binnen het Sterk Techniek-onderwijs: duurzame energie en elektrische voertuigen.

Het programma van Sterk Techniek komt tot stand in samenwerking met het ROC, VSO-Aventurijn, PRO-College en het Montessori College. Meer informatie op www.sterktechniekregionijmegen.nl.

meer keuze door gezamenlijk aanbod

Praktijkgericht programma Nieuwe Leerweg

Je talenten ontdekken, samenwerken aan levensechte opdrachten en optimale voorbereiding op het mbo of doorstromen naar de havo: dat zijn de doelen van de Nieuwe Leerweg- het plan van het ministerie om vmbo-gl en vmbo-t (mavo) samen te voegen met een praktijkgericht programma. Drie scholen van @voCampus doen mee aan de pilot. Op deze scholen worden verschillende programma’s met levensechte opdrachten ontwikkeld, in samenwerking met het ROC en het bedrijfsleven. Zo maakt het Kandinsky College Nijmegen een programma voor Techniek & Technologie, het Citadel College een programma voor Economie & Ondernemen en ontwikkelt Het Rijks een programma voor Diensten & Producten. Sterk Techniek-onderwijs leverde zes uitdagende opdrachten aan het praktijkgericht programma, die allemaal zijn uitgevoerd. Inmiddels is er ook een leernetwerk Nieuwe Leerweg actief, waarin alle vmbo- of mavo-scholen van @voCampus, het Montessori College, het Karel de Grote College en VSO Aventurijn hun kennis en ervaringen uitwisselen.

levensecht leren

Ondernemen als een prof

Als je straks de zakenwereld wilt veroveren, leer je op onze campus nu al hoe je dat aanpakt. Succesvolle ondernemers uit de hele regio vertellen je hoe je je ideeën pitcht, jezelf presenteert en bijvoorbeeld een businessplan voor je start-up schrijft. Zo leren onze leerlingen in de businessclub van NEC hoe ze hun bedrijf professioneel onder de aandacht brengen bij klanten en aandeelhouders en laten ze hun businessplan kritisch bevragen door de Rabobank. Als het er écht goed uit ziet, ligt er misschien ook een klein startkapitaal in het verschiet. Schitterend, toch?

Ondernemen binnen je bereik: je hoort er alles over op onze podcast.

Beluister de podcast op Spotify

meer keuze door gezamenlijk aanbod

Op deze expeditie ben je zelf de bestemming

Als je bij ons op de campus werkt, krijg je alle ruimte om je professioneel verder te ontwikkelen. Met collega’s in leergemeenschappen werk je bijvoorbeeld begeleid aan concrete opgaven binnen je vak. In onze Werkplaats volg je verschillende professionele opleidingen, trainingen en masterclasses die altijd smaken naar meer. Wat dacht je van systeemdenken, netwerken of een leiderschapstraject met als slotakkoord de expeditie naar je innerlijk kompas? Geef je op. Je mogelijkheden zijn eindeloos.

Groeien en doorstromen: je hoort er alles over op onze podcast.

Beluister de podcast op Spotify

persoonlijke en professionele groei

Onderwijs in hotspots

Om leerlingen in aanraking te laten komen met hun toekomstige leefwereld, zorgen we voor contextrijke leeromgevingen buiten de schoolmuren, waarin leerlingen aan de slag gaan met levensechte opdrachten. De onderwijs-hotspots in Nijmegen en omgeving waar @voCampus een deel van haar onderwijs organiseert, bieden volop mogelijkheden om nieuwe skills op te doen, talenten te ontdekken en te leren ondernemen. Zo vindt de oriëntatieroute Sterk Techniek-onderwijs voor vmbo-leerlingen plaats in de Hubertushal, het Junior Technovium of het Future Lab van het Mondial College. Jaarlijks ontvangen deze hotspots 2500 onderbouw-leerlingen. Voor leerlingen van alle niveaus is de hotspot Via-T volop in ontwikkeling: een leerplek voor duurzaamheid en innovatie, waarin samengewerkt wordt met onderwijspartners, overheden en bedrijven in de regio. Praktijkgericht onderwijs dat het verschil gaat maken!

levensecht leren

Wij de vakken, jij het palet

Als je voor een van de scholen op onze campus kiest, zwaaien de deuren van de dertien andere straks ook voor je open. Zo kies je bijvoorbeeld in de basis voor een school die sterk is in techniek en vul je je pakket op een andere school aan met een keuzevak dat óók bij je past. Wat dacht je bijvoorbeeld van dans, of filosofie? Of van het business college? Denk er maar vast over na. Voor je ‘t weet mix & match je geen pakket, maar een kleurrijk palet. En word je moeiteloos wie je wilt zijn.

Zelf je vakkenpakket samenstellen: je hoort er alles over op onze podcast.

Beluister de podcast op Spotify

samenwerking tussen onze scholen

Doorlopende leerlijnen van vmbo naar mbo

Doorlopende leerlijnen van vmbo naar mbo

Om beter aan te sluiten bij de ontwikkelmogelijkheden van onze vmbo-leerlingen, werken we samen met het mbo. Zo heeft het Kandinsky Molenhoek samen met het ROC twee  doorlopende leerroutes ontwikkeld: Sport & Bewegen en Medewerker Sport, Dienstverlening & Recreatie. Het Sterk Techniek-onderwijs werkte samen met het ROC aan doorlopende leerlijnen op de domeinen Logistiek, M&T, PIE, BWI en D&P. De trajecten bevinden zich nog in de pilot-fase. Aan het enthousiasme zal het niet liggen!

eerlijke kansen