Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op de strategie en het beleid van het College van Bestuur. De Raad van Toezicht beoordeelt beleidsbeslissingen van het College van Bestuur, keurt besluiten goed, maar treedt ook op als adviseur van het College van Bestuur. De Raad houdt belangrijke ontwikkelingen in het voortgezet onderwijs in de gaten en is betrokken bij alle scholen van @voCampus.

In de Raad van Toezicht hebben leden zitting met een breed scala aan functies en achtergronden, daarmee is de Raad goed verankerd in de maatschappij.

Per 1 september 2023 bestaat de Raad van Toezicht van @voCampus uit de volgende leden:

Dhr. H.J.M. (Harm) Kersten (voorzitter)

Directeur bij Konings Maters, Accountants & Adviseurs BV
Nevenfuncties:
 • Penningmeester Mr. J.J.L. van der Brugghenstichting
 • Penningmeester Stichting Jan Linders Fonds
 • Penningmeester Stichting ROAd4energy
 • Penningmeester Stichting Op de Heuvel

Dhr. Drs. J.M.J.M. (Jos) van Deursen

Directeur Van Deursen Interim-management, coaching en advies 
Nevenfuncties:
 • Lid Raad van Toezicht Iriszorg
 • Lid Politie Onderwijsraad
 • Moderator bij Comenius Leergangen
 • Associé van Beteor, adviesbureau

Mw. P.J.E.H. (Petruschka) Claassens  

Directeur HAS Green Academy. 

Mw. Drs. M.A.M. (Greet) Theunissen

Oud-inspecteur van het Voortgezet Onderwijs
Nevenfuncties:
 • Lid Raad van Toezicht Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Tilburg (SOVOT)

Mw. Drs. Y.T.J.M. (Yvonne) Visser

Regiodirecteur bij Yuverta

Dhr. M.S.H. (Martin) Visser

Directeur Coöperatieve Rabobank
Nevenfuncties:
 • Voorzitter Economisch Collectief Nijmegen
 • Voorzitter Taskforce Ondernemersfonds Nijmegen
 • Lid bestuur Ronald McDonald huis

Dhr. J. (Joep) van Dijk 

Manager bedrijfsvoering Entrea Lindenhout.
 

De leden van de Raad van Toezicht hebben een zittingstermijn van vier jaar en zijn maximaal één maal hernoembaar. 
Meer informatie over het aftreden van onze zittende leden van de Raad van Toezicht:

Toezichtkader
De Raad van Toezicht werkt vanuit het gemeenschappelijk referentiekader.
Het Toezichtkader is hier te downloaden.