Nieuwsarchief

01/11/2022

@voCampus zoekt nieuw Lid College van Bestuur

Stichting @voCampus is op zoek naar een Lid College van Bestuur die, vanuit gedeeld leiderschap, richting gaat geven aan de toekomst van het voortgezet onderwijs in de regio Nijmegen.
lees meer

18/03/2022

Sluiting Dominicus College in 2024

Het College van Bestuur van @voCampus heeft op 16 maart 2022 besloten dat het Dominicus College per 1 augustus 2024 definitief haar deuren sluit. Dit besluit is genomen na zorgvuldige bestudering van de erkende prognoses over leerlingenaantallen, een analyse van de te verwachten kosten en baten, het inwinnen van de adviezen van verschillende adviesbureaus en voorgestelde alternatieve mogelijkheden van de medezeggenschap.
lees meer

17/12/2021

Bestuur schort definitief besluit op en neemt tijd voor verkenning alternatieve scenario’s sluiting Dominicus College

Er zijn de afgelopen periode veel gesprekken gevoerd over het voorgenomen besluit tot sluiting van de school. Het lukt echter niet om voor de kerstvakantie de door velen gewenste duidelijkheid te verschaffen, zonder afbreuk te doen aan zorgvuldigheid. Die zorgvuldigheid is in ieders belang.
lees meer

13/12/2021

Ontwikkelingen bij het Dominicus College: het bestuurlijk perspectief

In 2021 is er grote onrust ontstaan rondom het Dominicus College, een van de scholen van @voCampus. Het bestuur sprak in april 2021 de intentie uit om te onderzoeken of een scholenfusie tussen het Dominicus College en het Kandinsky College mogelijk was. Daarvoor bleek in oktober 2021 geen draagvlak binnen de betrokken scholen te bestaan. Het bestuur nam daarop het voorgenomen besluit om het Dominicus College per 1 augustus 2024 te sluiten. Een pijnlijke beslissing voor medewerkers, leerlingen, ouders en andere betrokkenen bij de school.
lees meer

07/12/2021

Sterk Techniek heeft vleugels

Het bovenschoolse onderwijsprogramma Sterk Techniek, bedoeld om jongeren binnen het vmbo te enthousiasmeren voor techniek en technologie, is voor niemand meer nieuw binnen @voCampus. Programmaleider Sofie Eisenburger, projectleider onderwijs Inge Essing en projectleider professionalisering Lous Lieber hebben, samen met hun programmateam, in bijna twee jaar tijd al veertien programma’s de wereld in geholpen.
lees meer

07/12/2021

Cultuurcoördinatie op een hoger plan

‘Er is gelukkig geen school meer te vinden die niet het belang onderschrijft van kunst- en cultuureducatie’, concludeert Michelle Schmitz. ‘Maar hoe gaan wij als scholen van @voCampus om met de opdracht die we hebben op dit gebied? Hoe benutten we elkaars kwaliteiten en ideeën optimaal? En hoe kunnen we verder professionaliseren?’
lees meer

21/10/2021

Ontwikkelingen scholen regio Zuid- en West-Nijmegen

Het afgelopen jaar is er veel onrust ontstaan rondom het Dominicus College, naar aanleiding van het intentiebesluit van het College van Bestuur in maart 2021 om een fusie te realiseren met het Kandinsky College Nijmegen. De voornaamste aanleiding voor dit intentiebesluit was de sterke daling van het aantal leerlingen in de regio Zuid- en West-Nijmegen. Een daling waar alle VO-scholen in de regio mee te maken hebben.
lees meer