Medezeggenschap

De Medezeggenschapsraad (MR)

Elk van onze scholen heeft een eigen medezeggenschapsraad. In de MR praten collega’s, ouders en leerlingen over het beleid van de school. De helft van de MR bestaat uit leden die het personeel van de school vertegenwoordigen. De andere helft wordt gekozen door ouders en leerlingen. Het aantal leden van de MR wordt bepaald door het aantal leerlingen op de school.

De MR is een belangrijke gesprekspartner voor de rector of directeur.

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

@voCampus heeft ook een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). In de GMR worden onderwerpen besproken die van belang zijn voor meer dan één van onze scholen. De GMR is een belangrijke gesprekspartner voor het College van Bestuur. De GMR bestaat uit leden die het personeel, de ouders en de leerlingen van de scholen van @voCampus vertegenwoordigen. Zaken die alleen over het personeel gaan, worden besproken in de (P)GMR. Naast het College van Bestuur kunnen wisselend ook leden van het Bestuurs- en Servicebureau voor toelichting of als toehoorder aanwezig zijn tijdens een GMR-vergadering.

Download hier het GMR Medezeggenschapsstatuut
Download hier het GMR Reglement @voCampus