Fonds Kansrijk

Fonds Kansrijk stelt zich ten doel een bijdrage te leveren aan kansengelijkheid van kwetsbare leerlingen binnen @voCampus, uit Nijmegen en omstreken. Een belangrijke activiteit hiertoe is fondsenwerving. Het mogelijk maken van de Zomercampus, een extra lesweek met leuke activiteiten in de zomervakantie, is momenteel het hoofddoel van het fonds.

Projecten en initiatieven

Fonds Kansrijk ondersteunt projecten en initiatieven ten behoeve van leerlingen van de scholen van @voCampus die, gezien hun sociale of sociaal-economische positie, hiervoor in aanmerking komen. Het belangrijkste initiatief dat ondersteund wordt door het fonds is de jaarlijks terugkerende Zomercampus. Andere projecten waren ‘FC Social Works’, wat ging over proactieve huiswerkbegeleiding en ‘Vakantie-experience-2018’- een zomer-activiteitenprogramma voor VO-leerlingen.

Stichting Fonds Kansrijk

Fonds Kansrijk is een stichting met een bestuur. Bij de oprichting van het Fonds in 2017 zijn de samenstelling, bevoegdheden, vertegenwoordiging van het bestuur statutaire vastgelegd. Stichting Fonds Kansrijk is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland onder nummer 69165513. Het RSIN is 8577 62 448.

Het bestuur voldoet aan afspraken inzake verantwoording, het tegengaan van belangenverstrengeling en voldoet aan de code goed bestuur (SBF). De leden van het bestuur genieten als zodanig geen beloning voor hun werkzaamheden. De Belastingdienst heeft Fonds Kansrijk aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling en heeft de ANBI-status aan het Fonds toegekend. Het Fonds voldoet aan alle verplichtingen die aan deze status verbonden zijn, alle gegevens die hiervoor van belang zijn zoals het bestuursplan en de jaarverslagen treft u hier aan (bestuursplan 2024-2026jaarverslag 2021 & jaarverslag 2022).

Bestuur Fonds Kansrijk

Het bestuur van Fonds Kansrijk wordt gevormd door:
-Dhr. T. (Turgay) Tankir, voorzitter, is o.a. directeur van Maak24 B.V.;
-Mevr. M. (Mariette) Lieverse, secretaris en voormalig lid van de Raad van Toezicht van de Scholengroep rijk van Nijmegen, waarin voorzitter onderwijscommissie;
-Dhr. B. (Berrie) Schattenberg, penningmeester, voormalig ambtenaar van de gemeente Nijmegen en lid van verschillende besturen en stichtingen.

Steun Fonds Kansrijk

Wilt u bijdragen aan extra ondersteuning van kwetsbare jongeren? Bijdragen zijn welkom op rekeningnummer: NL18 RABO 0321 0731 26 t.n.v. Stichting Fonds Kansrijk.

Criteria voor een aanvraag voor ondersteuning

Heeft u een mooi initiatief en wilt u in aanmerking komen voor ondersteuning?
Klik hier voor meer informatie over de criteria en voor een link naar het aanvraagformulier.