Jorismavo

mavo

De Jorismavo is een kleinschalige school in Nijmegen waar leerlingen in een rustige, positieve en veilige omgeving hun vmbo-t diploma halen. Docenten en leerlingen kennen elkaar allemaal. De Jorismavo biedt extra ondersteuning waar dat nodig is, en extra uitdaging waar dat mogelijk is- bijvoorbeeld in het havo-doorstroomprogramma. De klassen zijn klein. Zelfstandigheid en burgerschap zijn belangrijke aandachtspunten, zodat leerlingen goed voorbereid zijn op hun volgende stap in de maatschappij.

Op de foto: De leerlingen van de Jorismavo zitten het liefst op de grote trap bij de aula- de gezelligste plek van de school. Hier hoort iedereen erbij! Vandaar wordt hier kunst gemaakt, want bij de lessen beeldend vormen ontstaan de mooiste werkstukken.

Bezoek de website van de Jorismavo