Samenwerkingen

Het opleidingsaanbod van de Werkplaats komt tot stand in samenwerking met diverse partners:

GoodHabitz

GoodHabitz

Wie werkt bij @voCampus, kan onbeperkt gebruik maken van het 24/7 online opleidingsaanbod van GoodHabitz. Op dit platform vind je talloze trainingen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling zoals digitale vaardigheden, persoonlijke kracht, gezondheid, leiderschap en communicatie. Een training bestaat uit vijf lessen, na afloop ontvang je een certificaat. Zo leer je wát jou het beste past, op een moment dat jou het beste uitkomt.

Meer informatie: www.goodhabitz.nl

Academische Opleidingsschool Wijzer in Onderwijs

Academische Opleidingsschool Wijzer in Onderwijs

Samen met de lerarenopleiding van de Hogeschool Arnhem Nijmegen (ILS HAN) en die van de Radboud Universiteit Nijmegen (ILS RU), leiden onze scholen onze toekomstige docenten op. De Academische Opleidingsschool en de Werkplaats werken samen bij het opleidingen van werkplekbegeleiders en de realisering van een doorlopende leerlijn voor de eerste jaren dat docenten voor de klas staan (inductiefase). Ook wordt de kennis die opgedaan wordt binnen de leergemeenschappen van de AOS, gedeeld binnen de Werkplaats.

Meer informatie: www.wijzerinonderwijs.nl

Sterk Samenwerken

Sterk Samenwerken

Sterk Samenwerken is een online platform met bruikbare inzichten en tools gericht op het verbeteren van samenwerking en teams. Dit platform is opgezet door een team van

het Maaswaal College, de Hogeschool Arnhem Nijmegen en de Radboud Universiteit Nijmegen. De richtvragen, uitleg, hulpmiddelen en literatuur geven houvast bij het totale samenwerkingsproces, van start tot evaluatie en afronding.

Meer informatie: www.sterksamenwerken.nl

VO-VSO

VO-VSO

Het Samenwerkingsverband VO-VSO Nijmegen e.o. helpt scholen voor VO en VSO in de regio Nijmegen om alle leerlingen een passende onderwijsplek en zo passend mogelijke ondersteuning te bieden. Ook biedt het Samenwerkingsverband regelmatig interessante trainingen en cursussen aan. Meer informatie is te vinden op Samenwerkingsverband VO-VSO Nijmegen.

Meer informatie: www.samenwerkingsverbandvo.nl

Sterk Techniek

Sterk Techniek

@voCampus is partner van het regionale onderwijsproject Sterk Techniek, waarin onderwijs en het bedrijfsleven samenwerken om jongeren te enthousiasmeren voor techniek en technologie. Dit gebeurt in 14 programma’s waar alle vmbo-scholen in Nijmegen en regio aan deel kunnen nemen. De Werkplaats faciliteert bijeenkomsten vanuit Sterk Techniek, om opgedane kennis te delen met collega’s van de andere scholen.

Meer informatie: www.sterktechniekregionijmegen.nl