Maaswaal College

Vmbo-basis, -kader, mavo, havo, atheneum, gymnasium

Het Maaswaal College biedt middelbaar en breed onderwijs op twee locaties in Wijchen. Naast leren en werken krijgen leerlingen volop ruimte om hun talenten en creativiteit te ontdekken en te ontwikkelen. Met heterogene brugperiodes wordt gewerkt aan kansengelijkheid en onderwijs op maat: keuzes uitstellen is mogelijk. Het flexrooster geeft leerlingen, met goede didactische coaching, de ruimte voor inhoudelijke verdieping, extra uitleg, eigen regie en het nemen van verantwoordelijkheid. 

Het Maaswaal College is een Unesco-school. Leerlingen werken en leren dagelijks met vraagstukken en thema’s uit de regio Wijchen en de rest van de wereld. Dit gebeurt onder andere in diverse Unesco-activiteiten, het Leerlab (de multimediatheek waar leerlingen zelfstandig of in groepjes leren, werken en creëren), en in het vmbo met bijvoorbeeld ‘Leren in Bedrijf’. Zo worden leerlingen goed voorbereid op een vervolgopleiding en op een toekomst in deze 21e-eeuwse samenleving.

Op de foto: Vandaag mag de verwarming wat lager, want het is Warme Truien Dag! Het Maaswaal College heeft duurzaamheid hoog in het vaandel en werkt graag mee aan een gezonde en duurzame toekomst.


Bezoek de website van het Maaswaal College