Maaswaal College

Vmbo-basis, -kader, mavo, havo, atheneum, gymnasium

Het Maaswaal College biedt onderwijs op twee locaties in Wijchen. Leerlingen worden uitgedaagd om hun talenten en creativiteit te ontdekken én te ontwikkelen. Maatwerk is belangrijk: met heterogene brugperiodes wordt gewerkt aan kansengelijkheid, keuzes uitstellen is mogelijk. Het Flexrooster biedt leerlingen, met goede didactische coaching, de ruimte om meer eigen regie en verantwoordelijkheid te nemen.

Het Maaswaal College is tevens een UNESCO-school. Dat betekent dat leerlingen geregeld aan de slag gaan met vraagstukken uit de regio Wijchen en de rest van de wereld. Dit gebeurt onder andere in het Leerlab (de multimediatheek waarin leerlingen hun eigen leerbehoefte kunnen volgen), en in het vmbo met ‘leren in bedrijf’. Zo worden leerlingen goed voorbereid op een vervolgopleiding en een toekomst in de 21e-eeuwse samenleving.

Op de foto: Vandaag mag de verwarming wat lager, want het is WarmeTruienDag! Op het Maaswaal College is duurzaamheid een belangrijk onderwerp. Daar wordt o.a. mee gewerkt in dit eigentijdse en ruimtelijke Leerlab.

Bezoek de website van het Maaswaal College