Klachten & suggesties

Begrip en open staan voor elkaar zijn belangrijke waarden bij @voCampus. We gaan graag het gesprek aan en nodigen leerlingen, docenten en ouders uit om dit ook te doen. Misverstanden, meningsverschillen of onenigheden kunnen we dan voorkomen of oplossen.

Wanneer er sprake is van een misverstand of onenigheid, dan verwijzen wij u ten eerste door naar de betrokken medewerker. Indien nodig kan de mentor of afdelingsleider hierbij ondersteuning bieden. Wanneer het niet mogelijk blijkt om op deze manier tot een oplossing te komen, is er de mogelijkheid om in gesprek te gaan met de rector. Als ook dit niet het gewenste effect heeft en we er samen écht niet uitkomen, verwijzen we naar onze officiële procedure: de klachtenregeling.

De klachtenregeling heeft tot doel om elke klacht zo zorgvuldig mogelijk te behandelen. Het beschrijft de klachtenprocedure zoals die door het bestuur wordt doorlopen. Zo creëren we een veilig schoolklimaat voor al onze leerlingen en medewerkers.

Elke school van @voCampus heeft in de schoolgids de klachtenprocedure beschreven. Ook zijn er folders beschikbaar met gegevens van de in- en externe vertrouwenspersonen.

Gegevens externe vertrouwenspersoon:
Mevrouw Jacqueline Pulles 
Vertrouwenslijn (Bezemer-Schubad): 088-1440200
j.pulles@bezemerschubad.nl

Download hier de verschillende regelingen: