Verantwoording en jaarverslag

@voCampus legt zowel intern als extern verantwoording af. Bijvoorbeeld aan de Raad van Toezicht, aan de overheid, maar ook aan de Inspectie. Daarnaast zijn we transparant naar andere belanghebbenden: de horizontale verantwoording. We verantwoorden ons naar ouders, personeel, leerlingen, afnemend en toeleverend onderwijs en naar andere bedrijven en organisaties.

Dit doen we altijd in het openbaar.

Alle scholen van @voCampus zijn te vinden op de site 'Scholen op de Kaart'. Als bestuur verantwoorden wij ons ook jaarlijks via het jaarverslag. Daarmee laten we zien wat goed gaat en waar we trots op zijn, maar ook wat we nog beter willen en kunnen doen.

@voCampus is in 2021 ontstaan uit een fusie tussen de Alliantie VO en Scholengroep Rijk van Nijmegen. Daarom zijn onderstaand de bestuursverslagen en jaarrekeningen van de beide afzonderlijke organisaties te vinden. Vanaf 2021 vindt gezamenlijke verantwoording plaats.

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017