Cultuurcoördinatie op een hoger plan

07/12/2021 - ‘Er is gelukkig geen school meer te vinden die niet het belang onderschrijft van kunst- en cultuureducatie’, concludeert Michelle Schmitz. ‘Maar hoe gaan wij als scholen van @voCampus om met de opdracht die we hebben op dit gebied? Hoe benutten we elkaars kwaliteiten en ideeën optimaal? En hoe kunnen we verder professionaliseren?’

Michelle Schmitz, van origine theaterdocent, cultuurcoördinator bij NSG Groenewoud en tevens werkzaam voor de Lindenberg op School, brengt in opdracht van het bestuur de kunst- en cultuureducatie van de veertien scholen in kaart. Ze gaat daarvoor in gesprek met schoolleiders en cultuurcoördinatoren. Op haar ronde staat ze soms versteld van de rijkdom die we gezamenlijk in huis hebben. ‘Ik kom zoveel toffe ideeën tegen, er zit zoveel verschil in hoe de scholen omgaan met hun kunst- en cultuuraanbod. Daarmee kunnen we elkaar inspireren. Ook op facilitair gebied liggen er kansen. De een heeft een theaterzaal, de ander een techlab, weer een ander een dansruimte. Hoe logisch en leuk is het om dat met elkaar te delen, in plaats van elkaar ermee te beconcurreren?’

Het in kaart brengen van het kunst- en cultuuraanbod op de verschillende scholen is het vertrekpunt voor het ontwikkelen van een strategisch kader met betrekking tot kunst- en cultuureducatie. ‘Zodat we onszelf zowel kwalitatief als kwantitatief kunnen versterken,’ aldus Michelle. ‘Want er valt veel van elkaar te leren.’

Meer nieuws