Sluiting Dominicus College in 2024

18/03/2022 - Het College van Bestuur van @voCampus heeft op 16 maart 2022 besloten dat het Dominicus College per 1 augustus 2024 definitief haar deuren sluit. Dit besluit is genomen na zorgvuldige bestudering van de erkende prognoses over leerlingenaantallen, een analyse van de te verwachten kosten en baten, het inwinnen van de adviezen van verschillende adviesbureaus en voorgestelde alternatieve mogelijkheden van de medezeggenschap.

De sluiting op termijn is het gevolg van de effecten van een jarenlange sterke daling van de leerlingenpopulatie in Nijmegen en het Land van Maas en Waal. Voor het schooljaar 2022-2023 zijn er bijvoorbeeld 4,3% minder aanmeldingen van brugklassers. De sluiting is ook het gevolg van het feit dat deze leerlingdaling de afgelopen jaren relatief sterker was bij het Dominicus College. De dalende instroom van leerlingen en het feit dat het Dominicus College een relatief kleine school is geworden, zorgt voor financiƫle problemen en brengt het behoud van divers onderwijs en keuzemogelijkheden op de school in gevaar. Nader onderzoek heeft uitgewezen dat samenwerking met of overname door andere scholen geen structurele oplossing biedt, en dat een voortzetting van het Dominicus College vanuit bestuurlijk-regionaal perspectief niet verantwoord zou zijn.

Het voortbestaan van de Monnikskap, de onderwijsafdeling van het Dominicus College voor leerlingen met een lichamelijke beperking en/of chronische ziekte, is gegarandeerd. De plannen om na een verbouwing de Monnikskap in 2024 over te brengen naar het Kandinsky College zijn verkend en zullen met directie en medezeggenschap verder worden uitgewerkt.

Toekomst voor leerlingen en medewerkers
De overkoepelende onderwijsstichting @voCampus biedt voldoende mogelijkheden om garant te staan voor een goede begeleiding van medewerkers en leerlingen van het Dominicus College. De leerlingen van de huidige bovenbouw (4-5-6 VWO en 3-4-5 HAVO) kunnen op het juiste niveau en met goede ondersteuning hun diploma behalen op het Dominicus College. Leerlingen die elders hun schoolloopbaan willen voortzetten, eerder dan 1 augustus 2024, worden daarin gefaciliteerd. Leerlingen die per 1 augustus 2024 uitstromen, krijgen gegarandeerd een plek binnen een school van @voCampus. Voor alle docenten en medewerkers van het Dominicus College geldt een werkgelegenheidsgarantie binnen de stichting @voCampus.

Meer nieuws