Sluiting Dominicus College per 1 augustus 2024 mag doorgaan

30/08/2022 - De Landelijke Commissie voor Geschillen WMS heeft op maandag 29 augustus uitspraak gedaan naar aanleiding van twee verzoekschriften die de medezeggenschapsraad van het Dominicus College bij de Commissie had ingediend. De verzoekschriften richten zich tegen het besluit om de school te sluiten en tegen het besluit om in schooljaar 2022-2023 geen brugklas te starten.

De Commissie oordeelt dat het bestuur in redelijkheid tot zijn besluit tot sluiting heeft kunnen komen. Het besluit kan daarom in stand kan blijven. Als gevolg hiervan heeft de MR geen belang meer bij het adviesgeschil over de sluiting van de brugklas. De MR is daarin niet-ontvankelijk.

Wat vooraf ging

Het College van Bestuur van @voCampus heeft op 16 maart 2022 besloten dat het Dominicus College per 1 augustus 2024 definitief haar deuren sluit. De sluiting op termijn is vooral het gevolg van de effecten van een jarenlange sterke daling van de leerlingenpopulatie in Nijmegen en omstreken. Het besluit is genomen na zorgvuldige bestudering van de erkende prognoses over leerlingenaantallen, analyses van de te verwachten kosten en baten, het inwinnen van de adviezen van verschillende adviesbureaus, overleg met belanghebbenden en de input van de medezeggenschap.

De medezeggenschapsraad (MR) van het Dominicus College heeft naar aanleiding van dit besluit twee  verzoekschriften ingediend bij de Landelijke Commissie voor Geschillen WMS. Het eerste verzoekschrift richt zich tegen het besluit tot sluiting van de school. Het tweede verzoekschrift richt zich tegen het besluit om aankomend schooljaar geen brugklas te starten op het Dominicus College. De Commissie heeft de verzoekschriften in behandeling genomen, de uitspraak is op maandagochtend 29 augustus bekend gemaakt.

Vervolg
Dit betekent dat het proces om de school per 1 augustus 2024 te sluiten, doorgaat. De continuïteit van het onderwijs op het Dominicus College en de zorg voor leerlingen en medewerkers houden prioriteit voor de organisatie. Het College van Bestuur zet zich in om het overleg met de MR over de uitvoering van het besluit te hervatten.

 

Meer nieuws