@voCampus verwelkomt nieuw lid College van Bestuur

16/01/2023 - De Raad van Toezicht van @voCampus, de stichting waar 14 middelbare scholen in Nijmegen en regio onder vallen, heeft een nieuw lid College van Bestuur benoemd. De heer Ger Boonen, momenteel directeur met portefeuille bedrijfsvoering bij de Faculteit der Letteren van de Radboud Universiteit in Nijmegen, zal per 1 april 2023 in dienst treden van @voCampus en samen met Hans Schapenk het College van Bestuur van @voCampus vormen.

De Raad van Toezicht van @voCampus, de stichting waar 14 middelbare scholen in Nijmegen en regio onder vallen, heeft een nieuw lid College van Bestuur benoemd. De heer Ger Boonen, momenteel directeur met portefeuille bedrijfsvoering bij de Faculteit der Letteren van de Radboud Universiteit in Nijmegen, zal per 1 april 2023 in dienst treden van @voCampus en samen met Hans Schapenk het College van Bestuur van @voCampus vormen.

Ger Boonen (1963) studeerde biologie en promoveerde in de medische biochemie. Hij was werkzaam in het biochemisch onderzoek, in de ICT en bekleedde verschillende functies binnen de Radboud Universiteit en het Radboud UMC. Naast zijn werk was Ger onder andere actief in het Landelijk Netwerk Studentenwelzijn. Zijn visie op onderwijs gaat uit van kansengelijkheid en ruimte voor individuele ontwikkeling.

Ger Boonen vervult de vacature die ontstond na het vertrek van Han Elbers. De Raad van Toezicht heet Ger Boonen van harte welkom en kijkt met veel vertrouwen uit naar de samenwerking.

Meer nieuws