Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op de strategie en het beleid van het College van Bestuur. De Raad van Toezicht beoordeelt beleidsbeslissingen van het College van Bestuur, keurt besluiten goed, maar treedt ook op als adviseur van het College van Bestuur. De Raad houdt belangrijke ontwikkelingen in het voortgezet onderwijs in de gaten en is betrokken bij alle scholen van @voCampus.

In de Raad van Toezicht hebben leden zitting met een breed scala aan functies en achtergronden, daarmee is de Raad goed verankerd in de maatschappij.

Op 1 augustus 2021 bestaat de Raad van Toezicht van @voCampus uit de volgende leden:

Dhr. A. (Ad) van der Wiel (voorzitter)

Oud-bestuurder van een PO-VO-Scholengroep in het Gooi en zelfstandig adviseur in het onderwijs

Nevenfuncties:
 • Hoofddocent van de module strategisch management, financiën en beheer van de masteropleiding op het Alberdingk Thijm Teachers College
 • Bestuurslid stichting Omgevingseducatie Gooi, Vecht- en Eemstreek

Dhr. H.J.M. (Harm) Kersten (vice-voorzitter)

Directeur bij Konings & Meeuwissen accountants en belastingadviseurs

Nevenfuncties:
 • Penningmeester Mr. J.J.L. van der Brugghenstichting
 • Penningmeester Stichting Jan Linders Fonds
 • Penningmeester Stichting ROAd4energy
 • Penningmeester Stichting Op de Heuvel

Dhr. Drs. J.M.J.M. (Jos) van Deursen

Voorzitter College van Bestuur ROC Aventus en eigenaar van Van Deursen Interim-management, coaching en advies

Nevenfuncties:
 • Lid Raad van Toezicht Iriszorg
 • Moderator bij Comenius Leergang

Mw. Mr. A.G. (Dineke) Leeuwma

Manager HR-beleid bij RadboudUMC

Mw. Drs. M.A.M. (Greet) Theunissen

Oud-inspecteur van het Voortgezet Onderwijs

Nevenfuncties:
 • Lid Raad van Toezicht Samenwerkingsverband Stromenland Primair Onderwijs
 • Lid Raad van Toezicht Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Tilburg (SOVOT)

Mw. Drs. Y.T.J.M. (Yvonne) Visser

Lid College van Bestuur Flores Onderwijs

Dhr. C.P.M.J. (Clemens) de Waal, RC RB MBA

Lid College van Bestuur van de Universiteit voor Humanistiek en directeur bij de Politieacademie

Nevenfuncties:
 • Lid Raad van Commissarissen De Woningstichting Wageningen
 • Lid Raad van Advies Stichting Het Kopland
 • Lid Raad van Advies Stichting Zienn

De leden van de Raad van Toezicht hebben een zittingstermijn van vier jaar en zijn maximaal één maal hernoembaar.                                                                                                                                                                                                           Meer informatie over het aftreden van onze zittende leden van de Raad van Toezicht:

Toezichtkader
De Raad van Toezicht werkt vanuit het gemeenschappelijk referentiekader.
Het Toezichtkader is hier te downloaden.