Werken met de onderstroom... over Persoonlijk Leiderschap (leiderschapsprogramma)

wo 6 maart 2024

Leiderschap krijgt vorm in de wisselwerking met anderen, in de relationele context; het is geen solopartij. Het vaart op de kwaliteit van de ontmoeting. Die kwaliteit wordt (sterk) bepaald door hoe jij als leidinggevende de toon zet in het contact en hoe je daarin aanwezig bent. Hoe meer je bewust bent wat jouw manier van ‘doen en laten’ oproept, hoe meer tools je in handen hebt om waar nodig verandering aan te brengen. Dit is de basis van persoonlijk leiderschap. Leiders met een sterk ontwikkeld persoonlijk leiderschap hebben verbindend vermogen en de potentie om anderen te inspireren. Zij kijken vanuit een breed perspectief naar wat zich voordoet, zonder zich erin te verliezen. Zij zijn in staat om in te zien waar ze wel en geen invloed op hebben en weten daarnaar te handelen.

 

Doelgroep

Deelnemers van het leiderschapsprogramma. 

 

Deze opleiding betreft een gesloten aanbod van het leiderschapsprogramma. Wil je meer weten? Neem dan contact op met de Werkplaats (werkplaats@vocampus.nl). 

 

Opbrengsten

Na het leertraject hebben deelnemers:

  • het persoonlijk leiderschap verstevigd als bron voor handelen;
  • geleerd om de eigen kwaliteiten en geneigdheden professioneel en bewust te hanteren in het contact met anderen;
  • inzichten gekregen in de onbewuste processen tussen mensen in verticale relaties;
  • vaardigheden verworven om effectief om te gaan met 'hardnekkige' vragen (in de onderstroom) in de aansturing van teams en school.

 

Werkwijze

Veiligheid en vertrouwelijkheid staan voorop, zodat deelnemers gericht kunnen werken aan het versterken van persoonlijke kwaliteiten en het doorbreken van patronen die ‘in de weg zitten’. Het leerconcept is ervaringsgericht. Het vraagt de bereidheid om zich lerend op te stellen en eigen dilemma’s in te brengen.

 

Thema’s

Iedere leergroep start met een etmaal waarin wordt gewerkt met het eigen levensscript. Deelnemers verwerven tijdens dit etmaal (verdiept) inzicht in de relatie tussen het eigen script en hun dagelijkse leiderschap. Wat gaat je als leidinggevende makkelijk af in het contact met mensen? Welke kwaliteiten zijn goed zichtbaar? Wat ga je liever uit de weg? En welk potentieel van jou mag meer in het licht komen te staan? 

 

Na dit etmaal zijn er zes thematische begeleidingsdagen:

Dag 1: Het leidinggevende ‘ik-perspectief’

Dag 2: ‘De kunst van de ontmoeting’

Dag 3: ‘Omgaan met het niet-weten’

Dag 4: ‘Onderstroom in teams en organisaties (1)’

Dag 5: ‘Onderstroom in teams en organisaties (2)’

Dag 6: Aan de slag met interventies in de onderstroom

 

Iedere dag bestaat uit een dagdeel theorie/concepten/tools waarmee wordt geoefend ter versterking van het persoonlijk leiderschap, en een dagdeel leren van en met elkaar aan de hand van (uitdieping van) casuïstiek van deelnemers.

 

Certificering

Na afronding van het leertraject ontvang je op basis van volledige aanwezigheid een bewijs van deelname of een certificaat. 

 

Uitvoering

De leergroepen worden begeleid door Bettina Willemsen, oprichter van De Mangrove bron voor leiderschap (www.demangrove.nl)..