Leermiddelen

In 2021 verzorgt de Leermiddelenservice @voCampus (LS) de verspreiding van de leermiddelen van de voormalige Alliantiescholen (Citadel College, Dominicus College, Maaswaal College, Mondial College, Pax Christi College, SSgN en Stedelijk Gymnasium). Op deze pagina vind je meer informatie over het uitleveren van de leermiddelen voor deze leerlingen.

Zit je op een school van de voormalige Scholengroep Rijk van Nijmegen (Canisius College, Het Rijks vmbo, JorisMavo, Kandinsky College Nijmegen, Kandinsky College Molenhoek, NSG Groenewoud, Pontem College)? Dan worden je boeken thuisbezorgd door Iddink. Heb je hier vragen over? Kijk dan op de website van Iddink.

Leermiddelenservice @voCampus

Leerlingen krijgen het benodigde lesmateriaal aan het begin van het schooljaar in bruikleen. Aan het einde van het schooljaar leveren ze deze netjes en onbeschadigd weer in. Een overeenkomst tussen school en leerling met betrekking tot de bruikleen van lesmaterialen komt tot stand door ondertekening van de “Overeenkomst met betrekking tot de bruikleen van lesmaterialen” aan het begin van de schoolloopbaan.

Meer informatie vind je in de Regeling Lesmaterialen LS en in de Overeenkomst m.b.t. bruikleen van lesmaterialen.

Digitale leermiddelen

Leermiddelen zijn steeds vaker digitaal. Onze scholen maken regelmatig gebruik van licenties voor digitale leermiddelen van educatieve uitgeverijen. De LS verzorgt ook de inkoop, distributie en het beheer van digitale leermiddelen. De digitale leermiddelen zijn single sign on (SSO) beschikbaar voor leerlingen via de elektronische leeromgeving (ELO) van de school. Dat is bijvoorbeeld ItsLearning, Magister of SOMtoday. Heb je problemen bij het benaderen van je digitale leermiddelen? Lukt het niet om in te loggen? Lijkt er een probleem te zijn met de functionaliteit of de inhoud van het digitale lesmateriaal? Of is er iets aan de hand met het platform van de uitgeverij? Meld dit via de link (naar een Form) die hiervoor bestemd is in de ELO van de school. De LS gaat voor je aan de slag om het probleem op te lossen. Vragen mag je ook mailen naar voila@vocampus.nl.

Boeken niet in goede staat ontvangen?

We leveren leermiddelen aan een groot aantal leerlingen. Soms gaat er wel eens iets fout. Heb je de boeken niet in goede staat ontvangen? Ontbreekt er een boek, of is er juist een boek te veel geleverd? Meld dit via de QR-code op de brief die je bij de uitgifte van het boekenpakket hebt ontvangen.

Vragen

Heb je andere vragen? Kijk dan eens op de pagina met veelgestelde vragen.